خانه
شکایت

نظر سنجی

۱- نحوه دريافت سفارش از مشتريان

۲- چگونگي اطلاع رساني شركت در خصوص خدمات قابل ارائه

۳- ميزان دقت و سرعت عمل شركت در انجام وظايف محوله

۴- ميزان سرعت عمل شركت در پاسخ گويي به مكاتبه و درخواست ها

۵- میزان رضایت از برخورد کامندان شرکت با مشتریان(درمذاکرات حضوری، تلفنی، مکاتبات و ..)

۶- سهولت در دسترسي شما به شركت ما